עגלת הקניות

העגלה שלך ריקה

הוספת מוצרים נוספים

  • בעמוד זה מופיעים תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות בו

    תנאי שימוש באתר haifamakers.com

תנאי השימוש מנוסחים ברבים מתוך כוונה למתן יחס שווה לגברים ונשים. בתנאים אלה המונחים תוכן או תכנים כוללים "מידע" מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, קולי, חזותי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן הפצתם, דרך הצגתם, עיצובם, עריכתם, עיבודם לרבות, אך לא רק, צילום , תמונה, הנפשה, איור, דמות, תרשים, הדמיה, דגימה, קובץ קולי, סרטון, קובץ, קוד מחשב, כל תוכנה, פרוטוקול, יישום, סימן, סמל, מאגר נתונים, כל תו ואיקון.


האתר מנוהל על ידי המייקרים של חיפה (להלן: האתר). הגלישה באתר והשימוש בתכניו ובשירותיו מעידה על הסכמתכם למלוא התנאים כמפורט להלן. יכול ותמצאו באתר תכנים נוספים שלהם כללים שונים המצטרפים לכללים המצוינים בתנאי השימוש. התנאים הבאים חלים על השימוש באתר, בתכנים ובשירותים הניתנים בו באמצעות מכשיר סלולרי, מחשב כף יד, מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

כללי
הכתוב להלן פונה לגולשים וכתבים אחד.

פרטיות
האתר מכבד את פרטיותכם, ולא יעשה שימוש בפרטיכם, אלא בהתאם למדיניותו כמפורט בהסכם "מדיניות הפרטיות" ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. חשוב לציין כי מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות ולכן מומלץ לקרוא אותה מעת לעת.

השימוש באתר:
הנכם רשאים להשתמש בתכנים ובשירותים שמסופקים על ידי האתר אך ורק אם אתם עומדים בתנאים הבאים:
1. 
ההוראות המצוינות להלן יתווספו על כל הוראת אחרת המופיעה בהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
2. 
הנכם רשאים להשתמש באתר למטרות אישיות – פרטיות בלבד. אין להעתיק, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכני האתר, למטרות עסקיות שמטרתם רווח, לרבות בפרסומים, פרסומים אלקטרוניים, דפוס וכיוצ"ב, תהיה המטרה אשר תהיה.
3. 
אין להציג תכנים מה"אתר" בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות אבזר, תוכנה, מכשיר או בכל דרך אחרת המחסירה תכנים ו/או המשנה את עיצובה באתר.
4. 
האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לא חוקי לתכנים של האתר. אין לעשות קישורים לתכני החברה ואין להציג או לפרסם תכנים אלא אם יהיה הקישור לדף האינטרנט של החברה כפי שהוא במלואו. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכני "אתר" במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. בנוסף לאמור, אין לשנות את מיקומה, להסתיר, לסלף את כתובת האתר ובכל מקרה חובה לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט. החברה רשאית לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקול דעת הבלעדי, ולכם לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
5. 
אין לאפשר או להפעיל כל אמצעי כגון תוכנות CRAWLERS,ROBOTS לשם העתקה, חיפוש, סריקה, יצירת לקט, מאגר, אוסף של תכנים מתוך "אתר".
6. 
אין לקשר ל"אתר" מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לכל דין, גזענים או מפלים, תכנים  פורנוגראפיים ו/או אתרים המנוגדים לחוק.
7. 
אין להציג תכנים מ"אתר" בתוך מסגרת סמויה או גלויה

תכנים מסחריים, פרסומות, מודעות, דואר אלקטרוני, SMS (להלן: תכנים)
האתר כולל פרסומות, מודעות ותכנים מסחריים רבים אחרים. התכנים כאמור נמסרים על ידי מפרסמים ו/או גולשים. תכנים לצורך העניין, יכול שיהיו בתמונות בקול, בטקסט ובאמצעים נוספים. כמו כן במידה ונרשמתם לאחד הסיורים או השירותים שלנו אתם צפויים לקבל מאיתנו הודעות דוא״ל ו-SMS שונות. הודעות אלו ייכללו: מידע אודות הפעילות שהזמנתם, בקשה לדרג את השירות והצעות ערך עתידיות. במידה ותהיו מעוניינים להסיר את פרטיכם לאחר הפעילות תוכלו לעשות זאת בכל עת, ואנו נפעל מיד להסרת פרטיכם מהמאגר שלנו.

האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים מסחריים, תכנים שהועברו באמצעות דואר אלקטרוני, ו - SMS ואשר יפורסמו באתר. האתר לא בודק, אינו כותב ואינו מוודא את אמיתותם ותוכנם של הפרסומים. האחריות הבלעדית לתכנים האמורים הנה על המפרסמים בלבד בין אם המדובר בחברה ו/או כל גוף ו/או אדם. פרסום התכנים באתר אינו מהווה עידוד ו/או המלצה לרכוש את התכנים. כל עסקה שתירקם בעקבות תכנים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינכם לבין מפרסם התכנים. האתר לא יהיה צד לעסקה ולא ישא באחריות למוצר ו/או לתכנים, אלא אם פורסם במפורש בגוף הפרסומות או בתקנון נוסף כי האתר הוא אשר מוכר את התכנים ו/או המוצר.

שינויים באתר והפסקת השירות
האתר אינו מתחייב בכל צורה שהיא כי השירותים אותם הוא מספק יינתנו ללא כל הפרעה וברציפות לאורך זמן בלתי מוגבל, ללא הפסקות, בבטחה וללא טעויות.
כמו כן, האתר אינו מתחייב כי מחשביו יהיו חסינים מפני נזקים, כשלים טכניים כאלו או אחרים בתוכנה או בחומרה, בחברה ו/או באתר עצמו או אצל מי מספקיהם, היות והפעלת האתר כרוכה בשירותים של ספקים חיצוניים אשר עליהם אין לחברה כל אחריות למעשה או מחדל הנגרם על ידם ואשר גרם נזקו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או הוצאה משפטית אשר ייגרמו לגולשים באתר החברה.

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאית החברה המפעילה את האתר לסגור אותו, לשנות את מראהו, עיצובו, זמינותו וכל דבר אחר כפי שיוחלט בחברה וכל זאת מבלי שתצטרך ליתן הודעה מראש למי מהגולשים. לא תהיה לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כספית ו/או אחרת כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין הפסקת השירות או השינויים כאמור. החברה ו/או האתר יעשו מאמץ סביר להודיע מראש לפני הפסקת השירות.

אחריות האתר
התכנים באתר הכוללים תכנים המתפרסמים באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, פורומים, קהילות וקבוצות דיון אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, אך אם החלטתם להסתמך על תוכן כלשהו, עליכם חלה האחריות הבלעדית לפעולותיכם והתוצאות הנובעות מכך. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לכם באם יופסק שירות האתר, ו/או יתרחש נזק, תקלה, הפרעה בשירות וכיו"ב אצלה ו/או אצל ספקיו.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני של אתר haifamakers
זכויות היוצרים והקניין הרוחני, תכנים, עיצוב, תוכנות, יישומים, סימני המסחר, קוד מחשב, קבצי וידאו, טקסטים, קבצים קוליים, קבצים גרפיים וכל חומר אחר הכלול באתר הנן של אתר haifamakers.com בלבד או של צד שלישי אשר הרשה לאתר שימוש בהם. אסורה ההפצה, העתקה, הצגה בפומבי, העברה לציבור, עיבוד, השכרה, מכירה במלואו או בחלקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל אמצעי יהיה אשר יהיה, ואשר כולל בין היתר, אמצעי אלקטרוני, צילום, הקלטה, אמצעי מכאני, או בכל דרך אחרת וזאת מבלי שניתנה הסכמת האתר בכתב
למען הסר ספק, האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא להפרה של זכות קניין רוחני כלשהי, לרבות סימני מסחר, סודות מסחר, שמות מתחם וכתובות דואר אלקטרוני.   
 
העברת באמצעות דואר אלקטרוני ו – SMS 
אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי כל העברת תכנים בדואר אלקטרוני ו – sms נחשב לצורך העניין כהעברת תוכן לכל דבר ועניין וכי כל האמור בהסכם זה חל גם על דרך העברה זו.
ידוע לנו כי עם קבלת ההודעה, מפעילת האתר או מי מטעמה, יכולה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפרסם את הידיעה באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, וזאת מבלי שהיא מוגבלת בזמן.

סמכות שיפוט ודין
סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת, מוקנית לערכאות המתאימות בעיר חיפה.  הדין שיחול הנו הדין הישראלי.


נשיאה באחריות
הגולשים מתחייבים בזאת לשאת באחריות מלאה ביחס לתכנים שנמסרו לידם. הגולשים כאמור מתחייבים לפצות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלו הגולשים לאתר החברה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתו הראשונה של האתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.
הגולשים מצהירים בזאת ומתחייבים כי הם פוטרים את האתר מכל  תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלו הגולשים לאתר, וזאת לרבות הוצאות משפטיות.

שירותים הטעונים רישום
חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים רישום.  בעת ההרשמה תתבקשו למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון אחר, כתובת מגורים ועוד. האתר רשאי לקבוע מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. עליכם למסור רק פרטים נכונים ומדויקים והנכם מאשרים בזאת את נכונות פרטיכם. ראוי לציין, כי אין חובה על פי חוק למסור את הפרטים האמורים. במידה והנהלת האתר תתרשם כי חרגתם מתנאי השימוש בו, יהיה האתר רשאי לבטל את רשומכם, לחסום גישה, ושלא לאפשר לכם להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בגין החלטה זו של האתר.

תכני גולשים
זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים ו/או תכנים אשר יועלו על ידי הגולשים הנם באחריותם ובבעלותם הבלעדית של הגולשים שהעלו את התכנים. הגולשים מצהירים כי ידוע להם שכל תוכן אשר נשלח על ידם הנו באחריותם הבלעדית. הגולשים מתחייבים שכל תוכן שיעבירו יהיה חוקי.
הגולשים מצהירים כי ידוע להם שכל מידע ע"פ הגדרתו לעיל אשר מפורסם באתר החברה הוא באחריותם המלאה והבלעדית של הגולשים אשר העלו את המידע המסוים.
הגולשים מצהירים ומסכימים בזאת כי האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות כל שימוש חוקי בתכנים האמורים ובכלל זה יפרסמו באמצעי התקשורת השונים.

נשיאה באחריות
הגולשים מתחייבים בזאת לזאת באחריות מלאה ביחס לתכנים שנמסרו על ידם. הגולשים כאמור מתחייבים לשפות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתו הראשונה של האתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.


מדיניות הפרטיות של האתר

מדיניות פרטיות -  haifamakers.com
חיפה מייקרים הנה מנהלת ומפעילת האתר haifamakers התנאים כפי שיצוינו להלן סוקרים, בין השאר את האופן שבו תשתמש החברה במידע, הנמסר לה על-ידי הגולשים ו/או אשר נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
 
רישום לשירותים 
חלק מהשירותים הניתנים לגולשים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרשו הגולשים באמצעות שדות שיסומנו במפורש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון נייד ובבית, כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב. הנך רשאי שלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות האמורים אולם ייתכן כי לא תוכל ליהנות משירותים מסוימים הדורשים רישום.
 
 
השימוש במידע
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על אתרים מהם גלשת לאתר, על  מנהגיך ברשת,  פרסומים אותם אתה רואה, כתבות אותם אתה קורא, עמודים בהם אתה צופה, מידע או פרסומות בהם אתה מתעניין, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי הוראות החוק.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים אך היא רשאית לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע לרבות מידע שיווקי ופרסומי - בין אם פורסם על ידה בין אם על ידיה מפרסמים אחרים.  מידע כזה ישוגר אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו
במקרה הצורך תשתמש החברה במידע לצורך יצירת קשר עמך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וכל זאת מבלי שפרטיך האישיים, לרבות כתובת הדוא"ל שלך, יועברו לידיהם.
 
מסירת מידע לצד שלישי
החברה ככלל, לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והנתונים שנאספו עליך במהלך גלישתך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

א. במקרה שתפר את הוראות הסכמי ההצטרפות, כללי ותנאי השימוש באתר וכן את השירותים ותנאיהם, או אם תבצע באמצעות האתר ו/או בכל הקשור אליו, פעולה הנחזית לחברה כמנוגדת לכל דין ואף אם מדובר בניסיון לבצע פעולות דוגמת אלה תהיה החברה רשאית למסור את המידע.
ב. אם יתקבל בידי החברה צו בית משפט המורה לה למסור את המידע אודותיך.
ג. במידה ובינך לבין החברה תהא מחלוקת, הליך משפטי, דרישה כספית ו/או אחרת, תביעה כספית ו/או אחרת.
 
ג. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לך, לרכושך או לרכושו של צד שלישי.
 
ד. בעת שהחברה תיקח חלק בפעילויות תוכן צד שלישי או שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה  או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך בלבד.
ה. אם החברה תתמזג עם גוף אחר, תארגן את פעילות האתרים במסגרת חברת אחרת- או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 
"
עוגיות" - Cookies 
לצורך יעילות ותפעול שוטף של האתר נעשה שימוש  ב'עוגיות' (Cookies) , ובכלל זה כדי לאבטח מידע, לאמת פרטים אודותיך, התאמת האתר לצורה בה אתה צופה, פרסום עפ"י העדפותיך האישיות, ואיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. ה"עוגיות" מכילים מידע רב ומגוון, כדוגמת מהיכן הגעת אל האתר, המקומות בהם גלשת באתר, משך הזמן ששהית באתר ועוד. ראוי לציין כי העוגיות מייתרות לעתים את הצורך בהקלדת שמך וסיסמאות אותם עליך להקליד בכל פעם שאתה מבקר באתר
אם אינך רוצה לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, אך יש לזכור שניטרולן יכולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים על ידי האתר ו/או לצפות באתר בצורה הטובה ביותר
 
פרסומות של צדדים שלישיים
החברה יכולה להתיר לחברות שונות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר, כלומר הפרסומות בהן אתה תצפה ינוהלו ממחשבי חברות אחרות.  כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות "עוגיות" במחשבך או בדפי האתר "משואות רשת" ואשר תפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.  השימוש שחברות אלה עושות ב"עוגיות" ובמשואות רשת כפוף למדיניותם בלבד ולא למדיניות זו של האתר והחברה. מכאן שאם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.
 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
החברה יכול ותיעזר בחברות  שיספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. לצורך איסוף המידע תשתמש ו/או משתמשת החברה ב"משואות רשת" המסייעות לה במציאת מידת הפופולאריות של שירותים ותכנים באתר, דפוסי פעילות של הגולש ועוד.
 
אבטחת מידע
 
החברה פועלת רבות על מנת שהמידע שברשותה יישמר אך היא אינה מתחייבת  שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 

שינויים במדיניות 
החברה רשאית לשנות  את הוראות מדיניות הפרטיות בכל עת.